Vrijeme dozrijevanjaJABUKE                                mjesec dozrijevanja         1.CRVENKA                           -9. 2.GOSPOINJAČA KRUPNA         -7. 3.BOŽIČNICA                        -10. 4.KRIVOPETELJKA                   -9. 5.ALBINO-BOBOVEC-9. 6.PARADIJA-8-9. 7.KRUPNARA-LAŽANKA-10. 8.LIPA-RANA-7. 9.JAKOPKA-JAKOB LEBEL---9 10.ZVONČASTA JAB.---9-10. 12.LJUBENIČARKA-9 13.BUČANKA-9. 14.ZLATNA PARMENKA-8-9. 15.KOŽARA-9 16.DOPATEROVA 10 17.KANADA-9 18.CRVENA SRČIKA-9-10. 19.LEDARA,LEDENARA-10 20.PROCJEPLJIKA 9 21.ŽUTO JAJE 8-9 22.A.U.MONARHIJA-BOSKOP-9 23.BIJELA SRČIKA-VOŠĆENKA-9-10. 24.PRUTLJIKA-10 25.BIROŠKA 9-10 26.MUSAVICA-LEDROVKA 9 27.ŠARLAMOVSKI 7. 28.MAŠANKA 9 29.PRUGA KRUPNA LJETNA-7-8 30.ZIMNJARA 10 31.BJELIČNIK.-6-7 32.PISANIKA-8-9 33.FJERIĆ-KRUPNA-10 34.ŠTEGEROVA SITNA-9-10 35.POZLATA-ZLATICA-8-9 36.SLAVA SVIJETA 9-10 37.ŠARA KRUPNA.9 38.L.PEPING 9 39.STARKOVA RANA 6 40.KOKS ORANŽ-KOX ORANGE 9 41.PROSTRUGA 42.PERŠIČEVA -9 43.ALVANIJA-IVANLIJA-9-10 44.PETROVKA-ADAMOVKA 6 BRESKVE 1.LJETNA SOČNA VINOGRADSKA 7 2.JESEBSKA ŽUTA OKRUGLICA-ŽUTO MESO 8-9 3.PUDARICA-KRUPNIJA CRVENA OKO KOŠTICE 8-9 4.BIJELA JESENSKA KALARICA-9.KOLI SE OD KOŠTICE TRŠNJE 1.RANA---5. 2.SREDNJERANA KRUPNIJA 5-6 3.ŠARA -ROZA SA CRVENOM CRTOM-6 4.SVILENA-BOSANKA-5-6 5.SRCOLIKA SVIJETLO-CRVENA-6 6.GORČICA-CRNA-6 7.HRUŠT-6 8.BIJELA-6 9.ARŠLAMA-6 10.KRALJEVSKA KRUPNA-6 11.VIŠNJA RANA-CRNA 12.OBIČNA VIŠNJA-KRUPNIJA 13.-MUŠMULA 14.ŠUMSKI DRENAK 15.ORAH SJEMENJAK KAJSIJE 1. RANA-6 2. SREDNJE RANA-6 3. KASNE 4. ŠLJIVA ŽUTA RINGLOVKA-6-7 5. BISTRICA BEZ ŠARKE KRUŠKA 1.LJUBENIČARKA-7. 2.KRUŠKA-DUNJA-9-10 3.MEDENKA -7-8 4.PASTORČICA-9-10 5.RANA---6 6.LAZANKA-8