BOŽIČNICA

20171126 231329 Medium

BOŽIČNICA-POGAČARA-TANJURAČA--

ŠTAJERSKI POGAČAR

20171126 231812 Medium

Po analizi na antioksidanse u Americi u uspredbi sa zlatnim

delišesom u kožici božičnice su enormno visoke vrijednosti

polifenola oko 15x veće.Ne traži nikakove posebne

uvijete a rodi obilno.Rasprostranjena je po cijeloj europi.