REZIDBA

SAM 0213 Medium

                             VINOGRADSKA BRESKVA

Pretraživajući pisane materijale o starim sortama

voća našao sam zapise seoskoga učitelja sa 

istoka Slavonije koji je ja jedan slikoviti način

opisao sorte voća u svojem kraju.Vinogradska

breskva mi je posebno bila zanimljiva jer su vrlo

neodređene i konkretno sortirane.On ih je složio

u tri grupe kao KALANKE,GLODARE i PUDARICE.

Večina genotipa vinogradske breskve su kalanke

kojima se lako izvadi koštica a mogu biti bijele,

žute i obojene.Glodare su po njemu one koje se

nedaju odvojiti od koštice što bi pučki rekli

DORANCIJE.Pudarice se odlikuju visokim stablom

obojenim plodovima i šiljatim vrhom ploda.